Hier komt de website van
De Creatieve Motor

De Creatieve Motor is een samenwerkingsverband van ZZP’ers met passie voor de zorg. Elk bedrijf biedt binnen de eigen branche leer-en ontwikkeltrajecten voor mensen met een beperking. Het is nu tijd om de krachten te bundelen.

"Het geheel is meer
dan de som der delen."

Aristoteles, Grieks filosoof (384 v.C. -322 v.C.)

Alle initiatiefnemers zijn ZZP’ers met een passie voor zorg die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.

Constant veranderende regelgeving en het continuïteitsvraagstuk hebben geleid tot het initiatief om de krachten te bundelen in een stichting, een stichting die zou moeten fungeren als aanjager, en als adviseur van de deelnemende bedrijven en mogelijk ook als facilitator.

Voor contact verwijzen wij voorlopig naar www.frannythonhauser.nl